sweet_aga, teksty z lutego 2011 roku

2 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest sweet_aga.

Chciałabym wy­dusić kocham cię...
Chciałabym wziąć cię za rękę i po­biec gdzieś daleko..
Chciałabym móc opo­wie­dzieć ci o wszys­tkich snach...
Ty­le bym chciała zro­bić, a my tyl­ko mi­jamy się wzrokiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2011, 15:36

"Kiedyś wyrwę się z tąd i znajdę się w miej­scu cu­dow­nym. Nie będę czuła smut­ku, ze­ro trosk, ze­ro złych wspom­nień. Tyl­ko cisza i ja. Usiądę na wzgórzu i spoglądać będę w da­leki ho­ryzont. Będę sa­ma ale szczęśli­wa. Ucieknę od was wszys­tkich, którzy mnie męczycie.
Kiedyś...kiedyś to zrobię..." 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2011, 20:51

sweet_aga

Co najczęściej robię w życiu? Marzę. O tym, co może wydarzyć się jeszcze cudownego. Zagłębiam się więc w pisaniu o innych bohaterach, lecz... tak naprawdę ukazuję w nich samą siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność