sweet_aga, teksty z października 2011 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest sweet_aga.

By­wa tak, że wca­le nie dos­ta­jemy za mało.
My z góry ocze­kuje­my więcej, nie pot­ra­fiąc dos­trzec doczes­ne­go dob­ra.
I jak ty chcesz się cie­szyć życiem?
Nig­dy nie dos­ta­niesz dokład­nie te­go, cze­go chcesz.
A powodów [...] — czytaj całość

myśl • 13 października 2011, 18:44

Niech myśl o śmier­ci jest blis­ko ciebie każde­go dnia.
Przy­pom­ni ci o tym, jak ważne są marze­nia. Pod­po­wie, że nie war­to odkładać planów na przyszłe la­ta, kiedy możesz skorzys­tać z nich już teraz. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2011, 18:52

sweet_aga

Co najczęściej robię w życiu? Marzę. O tym, co może wydarzyć się jeszcze cudownego. Zagłębiam się więc w pisaniu o innych bohaterach, lecz... tak naprawdę ukazuję w nich samą siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność